Business Continuity Management
We kennen allemaal de berichten in de media over schade door o.a. brand, noodweer, diefstal, fraude en griepepidemieën. Allemaal zaken die direct of indirect de dagelijkse gang van zaken bij een organisatie kunnen beïnvloeden. Bij een grote calamiteit verandert de business-as-usual van een organisatie namelijk in een ongecontroleerde omgeving. De vertrouwde omgeving die we denken te kennen, verandert direct in een vreemde en mogelijk vijandige wereld. Het model van hoe de dagelijkse praktijk werkt met routines, procedures en gewoontes, functioneert niet meer. 
Ook organisaties binnen organisaties die zich niet in een calamiteit bevinden, vertoont signalen wanneer continuïteitsmanagement niet (juist) is geïmplementeerd in het bedrijfsproces. Stelt u in uw organisatie eens de volgende vragen:
  • Is er calamiteitenplan aanwezig voor (op zijn minst) het primaire proces?
  • Zijn er back-up faciliteiten (ook voor niet-ICT gerelateerde zaken) georganiseerd?
  • Hoe lang duurt het voordat men weer up & running is bijvoorbeeld na brand?
  • Hoeveel kosten zijn met deze (herstel-)operatie gemoeid?
  • Bestaat er een crisisteam, en wie zit daarin? (Zou niet alleen de directie moeten zijn!)
  • Is bij iedereen bekend wat te doen bij een incident of calamiteit?
Word er op één of meerdere van deze vragen negatief geantwoord, dan is het aan te raden om continuïteitsmanagement eens op de agenda te zetten van het komende overleg! Promundo kan u helpen, neem contact met ons op voor meer informatie.
  
    Nieuwsbrief inschrijven