Beveiligingsplan
Hoe moet een organisatie of een locatie worden beveiligd? Het beveiligingsplan is een vertaling van securitybeleid naar Organisatorische, Bouwkundige en Elektronische maatregelen op functioneel niveau. Wat hebben we, in welke mix, nodig om aan het securitybeleid te voldoen. We noemen dit ook wel het 0-niveau. Onderdeel van het beveiligingsplan is de onderkenning en het vastleggen van zogenaamde restrisico’s. Restrisico’s zijn risico’s die mogelijk overblijven bij de implementatie van de “gewenste”of “noodzakelijke”maatregel(en). Het vastleggen en daarbij behorend het communiceren van de restrisico’s is van cruciaal belang voor een organisatie. Promundo helpt bij de uitwerking van een effectief en optimaal beveiligingsplan.
Nieuwsbrief inschrijven