Crisis Management
Crisismanagement is het geheel aan activiteiten, inspanningen en voorzieningen met als doel de organisatie voor te bereiden op een crisis, deze zo mogelijk te voorkomen en, als zich een crisis voordoet, de gevolgen daarvan te beheersen. Omdat er ten tijde van een crisis geen tijd is om te oefenen, staat of valt de werking van het crisismanagement bij de voorbereiding hierop. Bij een crisis is het van belang dat iedereen weet wat hij of zij moet doen en ook vooral wat niet. Heldere structuren en het trainen van een crisis situatie zorgt dat u voorbereid bent. Promundo kan u hierbij helpen. Neem contact met ons op voor meer informatie.
Nieuwsbrief inschrijven