Dreigingsanalyse
Een dreiging is aanwezig of niet. Een dreiging is dus wat anders dan een risico. Een risico wordt beïnvloed door de kans op en effect van een gebeurtenis. Een dreigingsanalyse is een het op een gestructureerde gebruikmakend van objectieve criteria beoordelen van dreigingen die een nadelig effect hebben op de organisatie. De dreiging van een “aanval” is afhankelijk van een aantal factoren. Aan de ene kant is dit de motivatie van een dader om dat doel aan te vallen. De motivatie wordt bepaald door de aantrekkelijkheid van het doel en de kans op een succesvolle aanval. Deze factoren geven samen het beeld van het “willen” van de dader. Aan de andere kant wordt de dreiging op een aanval bepaald door de bij de dader beschikbare kennis en middelen om de actie daadwerkelijk uit te voeren. Deze factoren geven samen het beeld van het ‘kunnen’ door de dader. Neem contact op met een van onze adviseurs voor meer informatie.
Nieuwsbrief inschrijven