Programma van Eisen
In een programma van eisen wordt omschreven wat we willen, welke maatregelen we nodig hebben om te komen tot een gewenst of noodzakelijk veiligheids-,en  beveiligingsniveau binnen uw organisatie of locatie. In een programma van eisen kan een (deel) maatregel of een totaal concept worden omschreven, zowel functioneel alsook in (technisch) detail. In een programma van eisen wordt omschreven hoe de (toekomstige) situatie eruit (moet) komen te zien vastgelegd. Hierbij wordt rekening gehouden met de huidige situatie. Een programma van eisen vormt de basis voor een mogelijke aanbesteding naar marktpartijen. De adviseurs van Promundo kunnen u helpen bij het opstellen en het toetsen van een programma van eisen, zowel functioneel als technisch.
Nieuwsbrief inschrijven