Red Teaming
Red Teaming is een methode van testen, waarbij de beveiligingsorganisatie wordt aangevallen, met het doel om zwakheden in de beveiliging bloot te leggen, om daar aanvullende maatregelen op te nemen. Door gebruik te maken van Red Teaming wordt de effectiviteit van de beveiliging gemeten en biedt het de mogelijkheid om de beveiliging van een organisatie te versterken.
 
 

 

In het boven getoonde model wordt Red Teaming gebruikt om de eigen beveiliging te versterken. Tijdens de actuele aanval worden zowel bestaande als nieuwe Modus Operandi (MO) getest. Tijdens de beoordeling wordt bekeken of deze MO's succesvol kunnen zijn, wat de bekwaamheid (geoefendheid) van het beveiligingspersoneel is, of technische hulpmiddelen afdoende zijn en of beschikbare procedures en het beveiligingsbeleid afdoende zijn om de dreiging te weerstaan. De volgende stap is de ontwikkeling van "Standard Operating Procedures"(SOP). Hierin worden nieuwe MO's en nieuwe verdachte indicatoren benoemd en worden procedures ten aanzien van de afhandelng van de dreiging aangepast.

Nieuwsbrief inschrijven