Risicoanalyse
In een risicoanalyse wordt een inschatting gemaakt van de grootte van de verschillende risico´s die een organisatie kunnen bedreigen. Ondermeer door de kans en het gevolg tegen elkaar af te zetten. Een risicoanalyse is een dynamisch geheel en kan door interne of externe invloeden veranderen. Ontwikkelingen in de activiteiten van de organisatie, ontwikkelingen van het dreigingniveau of ontwikkelingen in de omgeving zijn van invloed op de risicoanalyse.

Met behulp van de BowTie methodiek, waarin de ongewenste gebeurtenis centraal staat, maakt Promundo de risicobronnen, oorzaken en de gevolgen zichtbaar. De zogenaamde risicobronnen van een organisatie zijn de aanwezige bedrijfsmiddelen en processen die de organisatie maken voor wat het is. Risicobronnen bestaan uit mensen, bedrijfsmiddelen, processen en informatie. In de BowTie worden tussen het risico en de ongewenste gebeurtenis de preventieve maatregelen geplaatst en tussen de ongewenste gebeurtenis en de gevolgen worden de reactieve maatregelen geplaatst. Zowel de preventieve als de reactieve beveiligingsmaatregelen bestaan uit een mix van organisatorische, bouwkundige als elektronische maatregelen.
Nieuwsbrief inschrijven