Risicoprofiel
Het risicoprofiel is een beschrijving van de dreigingen en risico’s die een organisatie of een deel van een proces loopt en die zijn onderkend. Het risicoprofiel is de uitkomst, blauwdruk van de analyse en vormt de basis voor het securitybeleid van de organisatie. Het opstellen van een risicoprofiel is een moment opname en voor elke organisatie verschillend. Kortom maatwerk.
Nieuwsbrief inschrijven