Securitypaspoort 
Het Securitypaspoort is een persoonlijk document, wat is bedoeld voor particuliere en bedrijfsbeveiligers. Het paspoort is ontwikkeld volgens het concept van het VCA paspoort. Het paspoort bevat de informatie die noodzakelijk is om te beoordelen of de houder voldoende opgeleid en getraind is om bepaalde werkzaamheden te verrichten, op het gebied van kennis en vaardigheden (opleidingen, trainingen, vakbekwaamheden, bevoegdheden).
 
In het paspoort kunnen de volgende gegevens worden ingevuld:
  • Persoonsgegevens;
  • Beveiligingsopleidingen met en zonder herhalingsplicht;
  • Veiligheidsopleidingen met en zonder herhalingsplicht;
  • Beveiligingsoefeningen bestaande uit Basis-, Voortgezette-, en Professionele oefeningen;
  • Aanvullende informatie.
 Neem contact op met Promundo voor meer informatie over het Security Paspoort
Nieuwsbrief inschrijven