Over Promundo

Promundo helpt organisatie met het inrichten en oplossen van organisatievraagstukken. Uitgangspunt is altijd een mensgerichte en Rijnlandse aanpak. We doen dit met collega's en partners die ruime ervaring hebben bij onze klanten.

Promundo stelt in haar visie de mens centraal en werkt mensgericht. Wij doen dit omdat we ons zeer bewust zijn van het succes dat daarmee gehaald wordt. Door deze aanpak willen en kunnen wij individuele mensen in organisatieverband tot betere prestaties brengen. Niks soft, maar juist resultaatgericht. Hierbij nemen wij de Rijnlandse organisatie principes als uitgangspunt.

Samen met onze collega’s en partners zijn we in staat om over de meest actuele en belangrijke samenhangende ontwikkelingen te adviseren en deze ook daadwerkelijk te implementeren. We werken altijd samen met de opdrachtgever. Soms wil de opdrachtgever geadviseerd worden en doen we dit vanuit de expertiserol. Vaak kan dat ook vanuit de rol van procesbegeleider, die zo nodig over de schouder meekijkt. Tijdens de inrichting herkennen we twee belangrijke rollen die wij graag invullen. De rol van interim-manager, die tijdelijk het werk overneemt en borgt binnen de organisatie voordat hij gereed is en die van begeleider/gids.

Binnen Promundo komt het centraal zetten van de mens tot zijn recht in kwaliteit, creativiteit en innovatie. We sturen en belonen daarom op een paar wezenlijke factoren. Kennisdeling, kennisverbreding, relatiebeheer en het uitdragen van onze kennis, in bijvoorbeeld publicaties of als spreker op een congres. Alle professionals van Promundo bogen op jaren lange praktijkervaring en herkennen de vraagstukken van de opdrachtgevers vanuit hun eigen praktijk. Ze spreken daarmee uw taal en voeren oplossingen in die er daadwerkelijk werken.

Gebruikmakend van onze gezamenlijke kennis worden thema’s zoals; Rijnlands organiseren, het resultaat van uw mensen, risico’s en continuïteit onderling gedeeld en versterkt.

Nieuwsbrief inschrijven