• Regionaal Opleidingscentrum (ROC)

    Opdrachtbeschrijving Dit ROC is bezig zijn bedrijfsvoering te professionaliseren. Als onderdeel daarvan moet de organisatiesturing worden verbeterd, een nieuwe Planning & Control-cyclus worden geïmplementeerd en een nieuw managementrapportagemodel worden ontworpen. Naast actuele cijfers wil het management ook beschikken over een…

    Lees meer
  • Zorgcentra de Betuwe- ZZP Analyse component Verblijf

    Opdrachtbeschrijving Zorgcentrum de Betuwe is een organisatie met 7 locaties in de verpleeg- en verzorgingsector. Aan Promundo is gevraagd om een financiële doorlichting van alle locaties inclusief het hoofdkantoor conform de ZZP kostenthematiek uit te voeren. In de analyse zijn de volgende aspecten…

    Lees meer
Nieuwsbrief inschrijven