Zorgcentra de Betuwe- ZZP Analyse component Verblijf

Opdrachtbeschrijving
Zorgcentrum de Betuwe is een organisatie met 7 locaties in de verpleeg- en verzorgingsector. Aan Promundo is gevraagd om een financiële doorlichting van alle locaties inclusief het hoofdkantoor conform de ZZP kostenthematiek uit te voeren. In de analyse zijn de volgende aspecten meegenomen:

  • procesmatige en financiële doorlichting van alle locaties;
  • benchmark resultaten met andere zorgaanbieders.

Rol Promundo
Adviseur

Opgeleverd resultaat
Uit de adviezen bleek dat er voor € 400.000 bespaard kon worden. Naast het doorvoeren van de besparingen is een nieuw beleid voor een ZZP conforme bedrijfsvoering opgesteld.

Nieuwsbrief inschrijven