Op weg naar passende ondersteuning voor rijnlandse zorgteams

In het voorjaar van 2018 ben ik  begonnen aan het schrijven van een boek. Jawel een boek omdat ik zelf heb ervaren wat de impact is van de verandering van een lijn-staf organisatie naar een organisatie waar we ons baseren op de Rijnlandse organiseer principes. Ik verwacht de komende maanden mijn boek af te ronden en het boek begin 2019 te presenteren.

Bijgaand al vast een stukje uit mijn boek:

Sinds 2013 ben ik betrokken geweest bij de verandering van een zorgorganisatie. De verandering was dermate groot en impactvol dat we vooraf geen volledig beeld hadden van de impact. We hadden een idee wat we wilden bereiken en een beeld hoe we de verandering wilde vormgeven. Maar we hadden geen beeld bij wat de verandering allemaal teweeg zou brengen. Een klassieke organisatieverandering gaat gepaard met het opstellen van een visie, missie en een daarop aansluitende besturingsfilosofie, het schrijven van een implementatieplan met doelstellingen en targets.

Voor deze verandering naar een Rijnlandse organisatie gaan we uit van een andere aanpak en ander mensbeeld.

De aanpassing van de besturingsfilosofie is gedaan met in het hoofd en in ons handelen hoe de nieuwe organisatie moet gaan werken. Vanuit vertrouwen, verbinding en transparantie de stappen zetten die nodig zijn. In dit boek heb ik de “lessons learned” of “tips” uitgewerkt aan de hand onze aanpak van een aantal casussen. Ik heb geprobeerd de situatie vooraf te schetsen, de aanpak te verhelderen en de effecten die dat heeft gehad op de teams te verduidelijken. Bij deze veranderingen heb ik moeten improviseren, het goede voorbeeld geven en toe moeten geven dat ik het soms ook niet wist. Met elkaar hebben we de weg gevonden en nu in het voorjaar van 2018 staat er een bedrijfsvoering organisatie die in staat is om het primaire proces te ondersteunen en tegelijkertijd de organisatie te vertegenwoordigen bij externe stakeholders. En ja er zijn zeker nog de nodige verbeteringen mogelijk waar nog dagelijks aan wordt gewerkt.....
 

Wil je op de hoogte blijven of mijn boek bestellen vul dan bijgaand formulier in.

Fill out my online form.
There are tons of Wufoo features to help make your forms awesome.
Nieuwsbrief inschrijven