Masterclass Rijnlands Organiseren: 4 maart 2019

Masterclass Rijnlands Organiseren: 4 maart 2019

Zelfsturing en Rijnlands Organiseren

Op dit moment staan zelfsturing en Rijnlands organiseren volop in de belangstelling. Een klassieke organisatieverandering gaat gepaard met het opstellen van een visie, missie en een daarop aansluitende besturingsfilosofie, het schrijven van een implementatieplan met doelstellingen en targets. Bij verandering naar een Rijnlandse organisatie gaan we uit van een andere aanpak en ander mensbeeld, waarbij waarden als Vakmanschap, Vertrouwen, Verbinding en Inspiratie centraal staan. Tijdens de verandering handelen we vanuit deze waarden.

Tijdens de masterclass “Zelfsturing en Rijnlands organiseren” staan we stil bij de belangrijkste uitgangspunten om te komen tot zelfsturing en Rijnlands Organiseren. Daarnaast komen de volgende vragen aan de orde:

  • Hoe begin ik aan deze verandering;
  • Wat betekent deze verandering voor mij;
  • Hoe verander ik op de ‘nieuwe’ manier;
  • Wat betekent, vakmanschap, verbinden, vertrouwen en innovatie nu echt.

Naast bovenstaande vragen, bespreken we de ontwikkelingen die hebben geleid tot aandacht voor Rijnlands organiseren en hoe dit leidt tot meer kwaliteit en lagere kosten. Aan de hand van een aantal sprekende praktijkvoorbeelden wordt helder wat de impact kan zijn. Sinds 2013 ben ik betrokken bij de verandering van een zorgorganisatie. De verandering was dermate groot dat we vooraf geen volledig beeld konden hebben van de impact. We hadden een idee van wat we wilden bereiken en een beeld hoe we de verandering wilde vormgeven.

Immers: wie naar Rijnlands wil overschakelen, moet ook het veranderproces zelf Rijnlands inrichten. En dat is met het concept ‘organisatie’ tussen je oren nog een hele puzzel.

Wat levert het op:

  • Kennis over Rijnlands organiseren;
  • Inzicht in hoe het veranderproces er uit ziet, wat kun je beter wel doen en wat liever niet;
  • Wat zijn de eerste stappen om te komen tot een Rijnlandse organisatie.

Wil je meer informatie neem dan contact op met Taco via 06 20 60 29 66 of een email aan Taco.

Waar: In omgeving van Utrecht
Wanneer: 4 maart 2019 van 09:00 tot 17:30 uur
Kosten: € 295,- incl. BTW en lunch
Overige: Minimaal 6 en maximaal 15 deelnemers
Inclusief boek: Op weg naar passende ondersteuning voor Rijnlandse zorgteams ISBN: 9789 08166 6039

Aanmelden voor de Masterclass kan hieronder.

Fill out my online form.
Online contact and registration forms from Wufoo.
Masterclass Rijnlands Organiseren: 4 maart 2019 blog
Nieuwsbrief inschrijven